Världens största 3D-printade struktur ”Cloud Pergola Pavilion”

Jens FredrikssonWebbnyheter Kommentera

Den Kroatiska Paviljongen har presenterat världens största och mest komplexa 3D-printade installation vid Arkitektur Biennalen (internationella arkitekturutställningen) i Venedig.  Verket har titeln "Cloud Pergola / The Hospitality Architecture" och återspeglar rum med gästfrihet, miljö, automatiserad design och arkitekturens roll under 2000-talet.

Paviljongen är kuraterad av arkitekt Bruno Juričić, grundaren av Atelier Bruno Juričić. Baserad på den traditionella pergolan, ett kryp-in under bar himmel, består paviljongen av tre samspelande ingrepp. Huvudinstallationen är "Cloud Drawing" av arkitekt Alisa Andrašek i samarbete med Bruno Juričić. Cloud Drawing-installationen använder beräkningsmodeller, robotfabrikation och stor mängd data för att skapa en ny typ av rumslig struktur - en "n-dimensionell" mikrostruktur (okänt antal dimensioner) som leder till dynamiska relativa naturkrafter och mänsklig intervention. Genom att matematiskt fånga molnbildningens komplexitet och skönhet integrerar installationen platsspecifika miljödata i en syntes av form, figur, hållning, tektonik, porositet och ljuseffekt.

"En vinnande satsning, som har medfört Bruno Juričić och de konstnärer som är involverade i projektet för att ompröva hur vi ser på gästfrihet, klimatförändring och sociabilitet", anges i Pavilions uttalande.

Cloud Drawing-installationen mäter 3,3 m i höjd och täcker ett område på 57,6 kvm, vilket gör det till en av världens största och mest komplexa strukturer för att vara 3D-printat helt av robotar. Tillsammans med Arup, en multinationell konsultbyrå med säte i London, har tillverkaren Ai-Build skapat strukturen av cirka 300 kilo 3D-printat biologiskt nedbrytbart plast. Den paviljongformade strukturen bildas av voxlar orienterade längs ett fält av vektorer konstruerade genom att använda en multi-agentalgoritm. Arup gav strukturell vägledning i alla faser av konstruktionen av voxlarna och i analysen av den komplexa strukturen som gjordes av mer än 100 000 extruderade element. Arup samarbetade med Ai-Build för att utveckla en enkel sammansättningssekvens för det komplexa och känsliga konstverket ska turnera olika utställningsplatser efter dess passage vid Venedigs Biennale 2018. Skira Architectural Lighting utvecklade en programmerbar dynamisk ljusdesign.

Under molnet visas ett väggbaserat arbete med titeln "To Still the Eye" av visuella konstnären Vlatka Horvat. "Begreppet horisont som en fysisk manifestation av avstånd och som en metafor för framtiden".

I bakgrunden är "Ephemeral Garden" av tvärvetenskapliga konstnären Maja Kuzmanović, en ljudinstallation där mummar av konversation kompletteras med ljudet av animerad materia. "Skapar ett utrymme där mänskliga och icke-mänskliga röster blandas"

"Den kroatiska paviljongen står i framkant av databehandling och robotik i arkitektur", skrev arkitektkritikern Bart Lootsma. "Det är beundransvärt bortom den teknologiska innovationen, som erbjuder en elegant, kortlivad och poetisk upplevelse. Är det inte en pergola som i sin funktion att filtrera solen, helst simulerar ett moln? Jag hoppas jag kan stöta på en sådan "breezy" struktur, eller kanske till och med en större, en varm dag på den kroatiska kusten någon gång".

Arkitektur Biennalen 2018, kuraterad av Yvonne Farrell och Shelley McNamara under titeln "Freespace", är från 26 maj till 25 november i Giardini och Arsenale och runt andra platser i Venedig.