Världens första 3D-printade bro i metall

Jens FredrikssonWebbnyheter Kommentera

Världens första 3D-utskrivna stålbro är färdig och kommer att installeras över en kanal i Amsterdam nästa år.

Bron har redan visats under den holländska designveckan som ägde rum från 20 oktober till 28 oktober i år. Den 3D-utskrivna bron är skapad av det nederländska robotteknikföretaget MX3D, tillsammans med matematiker från Alan Turing Institute och Arup.

Sedan år 2015 har den holländska designern Joris Laarman arbetat med att bygga upp denna 12 meter långa gångbro. Nu, nästan fyra år efter att han påbörjat projektet, är bron klar och redo att starta sin slutliga installation i Amsterdams Red Light District.

"Vi hoppas att det kommer att installeras på sommaren. Vi har just börjat tillståndsprocessen, eftersom vi nu har alla positiva resultat från testen, säger MX3D.

"Staden har precis börjat renoveringen på kanalväggen som vi har väntat på i två år. Det här arbetet kan göras på sex månader."

Bron är 12 meter lång och tillverkad på en större MX3D-anläggning utanför Amsterdam innan den skickas in till huvudverkstaden i norra delen av staden. Den inledande planen var att 3D-printa ut hela bron på plats i luften, med hjälp av anpassade robot 3D-printingarmar som hängdes över kanalen för att gradvis bygga upp stödstrukturer under bron. Det hade varit fullt möjligt att utföra denna plan men man blev orolig över miljön kring byggandet och störningar från fotgängare och turister.

3D-printingteknik är inte den enda avancerade aspekten av detta anmärkningsvärda nyskapande projekt. För att säkerställa säkerheten och optimera prestandan för denna och andra broar, kommer den 3D-utskrivna stålstrukturen att vara utrustad med en serie sensorer som kommer att förmedla viktig information tillbaka till designers och ingenjörer. Denna "smarta" bro övervakar sin egen hälsa, registrerar antalet personer som går över det och deras hastigheter och tar mätningar av saker som viktfördelning och luftkvalitet. En så kallad "digital twin"-bromodell kommer också att skapas från den samlade datan, vilket möjliggör jämförelse och anpassning av framtida mönster.

Bilder: Adriaan de Groot

Konstruktörerna och ingenjörerna säger att det ultimata målet är att ha robotar som en dag kan bygga vår infrastruktur självständigt. Förutom att vara 3D-printad är brons estetik är också unik. Dess design är organisk och vävliknande, med många kurvor, och brons yta har lämnats opolerad efter konstruktion. Det innebär att de många olika lager av sammansatt stål från utskriftsprocessen är synliga vilket ger den en grov, ovanlig finish.