Skottsäker väst i keramiskt material med hjälp av 3D-Printing

eskilnordWebbnyheter Kommentera

Keramik är ett väldigt hårt material med otroliga egenskaper, därför undersöker nu Amerikanska armén möjligheterna att använda materialet i skottsäkra västar för att skydda mot såväl projektiler som splitter. Det keramiska materialet är så hårt att krossar inkommande projektiler, vilket minskar deras kinetiska massa och genomtränglighet. Keramik är också otroligt spröd, vilket betyder att keramiska pansarplattor brukar bryta när de står emot en projektil och blir mindre effektiva med varje skott. Men sprödheten kan påverkas genom att ändra dess geometri, eftersom vissa former och kompositioner är mer hållbara än andra, och materialforskare vid amerikanska arméforskningslaboratoriet strävar efter 3D-keramikpansar inspirerad av abalonesnäckans skal.

Joshua Pelz, materialvetenskaplig och ingenjörskandidatexamen vid University of California, har utformat en speciell extruder för forskning om 3D-utskrivna antenner, men hans projekt ändrade riktning när han blev tillfrågad om att börja arbeta med keramiska material istället. "Jag övergick övergick till att använda keramiska material som borkarbid och kiselkarbid och försökte producera delar som hade en inre struktur om var omöjliga att producera med traditionella keramiska formningstekniker."

Pelz modifierade sin extruder för keramiska utskrifter. Extrudern möjliggör blandning av vilket förhållande som helst av två olika material. Variationer av anpassade formler kan enkelt testas, och armén är uppenbarligen entusiastisk över forskningen, eftersom keramiskt kroppsskydd kraftigt har minskat skador sedan introduktionen.

Genom att modellera keramikplattorna i skyddet efter abalonesnäckans skal, kommer kroppsskyddet vara mer hållbart. Vi kan förvänta oss att se prototyper av dessa 3D-printade skyddsvästar någon gång i år.