BIOLIFE4D lyckas 3D-bioprinta hjärtvävnad

Jens FredrikssonWebbnyheter Kommentera

BIOLIFE4D, ett Chicago-baserat medicintekniskt företag som specialiserat sig på 3D-bioprinting och vävnadsteknik, tillkännager att de lyckats skriva ut mänsklig hjärtvävnad. Det 3D-bioprintade"hjärtplåstret" innehåller flera celltyper av vilka det mänskliga hjärtat består av. Dessa typer av "hjärtplåster" kan användas till patienter med akut hjärtsvikt för att återställa förlorad myokardiell kontraktilitet, vilket annars skulle innebära att hjärtat slutar slå.

På bara några dagar har man lyckats skriva ut hjärtvävnaden, mycket snabbare än väntat. BIOLIFE4D kommer nu att fokusera på andra konstruktioner som ventiler, blodkärl och ett komplett hjärta i mindre skala.

"Att vi på bara några dagar lyckats bioprinta hjärtävnad är oerhört inom det vetenskapliga samfundet", säger Dr. Ravi Birla chef på BIOLIFE4D. "Dessa ansträngningar visar tydligt vår förmåga att bioprinta mänsklig vävnad och vi är på god väg att lyckas bioprinta mänskliga hjärtan."

BIOLIFE4Ds 3D bioprintingsprocess börjar med blodprovsamling från patienten. Eftersom varje cell i en mänsklig kropp har samma antal gener och samma DNA har varje cell potential att omvandlas till någon annan slags cell. I det andra steget i processen omvandlas blodcellerna från provet till ospecificerade vuxeninducerade pluripotenta stamceller (iPS) -celler som i slutändan kan ändras till specialiserade celler av vårt val.

Genom en process som kallas differentiering kommer iPS-celler att konverteras till nästan vilken typ av cell som helst i människokroppen, i detta fall kardiomyocyter (hjärtceller). Dessa celler skulle då kombineras med näringsämnen och andra nödvändiga faktorer i en flytande miljö (hydrogel) för att hålla cellerna levande och livskraftiga under hela processen. Detta "bio-bläck" skulle sedan laddas i en bioprinter, en högspecialiserad 3D-skrivare som är utformad för att skydda de livskraftiga levande cellerna under utskriftsprocessen.

BIOLIFE4Ds 3D bioprintingsprocess ger möjlighet att omprogrammera en patients egna vita blodkroppar till iPS-celler och sedan skilja de iPS-cellerna till olika typer av hjärtceller som behövs för 3D bioprinting, inte bara ett "hjärtplåster", utan i slutändan ett mänskligt hjärta för transplantation.

Denna förmåga är avgörande eftersom BIOLIFE4D försöker ta fram effektivare behandlingssätt för hjärtkärlsjukdomar och andra hjärtsjukdomar, bland annat genom att förbättra transplantationsprocessen genom att eliminera behovet av donatororgan.

"Det här är en enorm framgång för BIOLIFE4D och vi kunde aldrig tro att vi skulle ha uppnått detta vetenskapliga landmärke på så kort tid", säger Steven Morris, VD BIOLIFE4D. "Från början har vårt uppdrag varit att utnyttja vår teknik för att rädda liv. Idag tror vi att vi är ett steg närmare att slutligen nå det målet. "