3D-Printade ”gälar” kan möjliggöra andning under vatten

Jens FredrikssonWebbnyheter Kommentera

Japanska designern Jun Kamei har skapat en 3D-printad ansiktsmask som heter Amphibio, "en gäl-mask för vår vattenlevande framtid", som han presenterar som en del av sin examensavhandling från Londons Royal College of Art (RCA).

Amphibio består av två delar; ett andningsskydd som täcker för mun och näsa, och på bröstet fäster man då "gälarna" som är utformad speciellt för en framtid där mänskligheten bor väldigt nära vatten.

"Vid år 2100 förutses en temperaturökning på 3,2 grader Celsius, vilket orsakar en stigning av havsnivån som påverkar mellan 500 miljoner och tre miljarder människor, och nedsänker stora kustområden under havsytan." förklarade han.

Gälarna är 3D-printade i ett mikroporöst hydrofobt material, vilket tillåter luft att passera, men stoppar vatten från att tränga in det. Systemet kan extrahera syre från det omgivande vattnet och släppa ut koldioxid som ackumuleras i systemet.

Inspirerad av fiskens gälar hoppas dess skapare att konstruktionen kan hjälpa mänskligheten att klara de stigande havsnivåerna och spendera mer tid under vattnet.

"Tekniken var inspirerad av vattendykande insekter som överlever under vattnet tack vare ett tunt lager av luft som fångas på sin superhydrofoba hudyta, som fungerar som en luftkapsel. Det nyutvecklade materialet kan formas i komplexa former tack vare ny teknik som 3D-printing."

"Det ger daglig komfort till människor som tillbringar lika mycket tid under vatten som ovanför det" säger Kamei.

Systemet producerar för närvarande inte tillräckligt med syre för att upprätthålla mänsklig andning, men Kamei fortsätter att utveckla Amphibio för att stödja undervattensandning i mänsklig skala.

"Om du är bekant med fridykning och dykutrustning, befinner sig Amphibio rätt mellan de två," tillade Kamei. "I en nära framtid kan den låta bäraren stanna under vattnet längre än i fri dykning, men med mindre utrustning än dykning."

Kamei har en examen från Royal College of Art med en master i Innovation Design Engineering. Han inledde projektet i samarbete med RCA-IIS Tokyo Design Lab, ett internationellt samarbetsinitiativ mellan RCA och Tokyo University.