3D-Printad njure avgörande vid komplex njurtransplantation

eskilnordWebbnyheter Kommentera

Kirurger vid Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, använder 3D-printing för att öka lyckandefrekvensen vid komplexa, livsavgörande organtransplantationer hos små barn. I detta fall har 2-åriga Dexter Clark, som föddes med en allvarlig njursjukdom, mottagit en njure med avsevärt större storlek än sin egna, från sin pappa Brendan Clark.

På grund av komplikationer av hans sjukdom har Dexter bara kunnat inta föda genom en slang och har inte kunnat äta riktig mat tillsammans med sina föräldrar och tre bröder. Det stod snart klart att han skulle behöva en njurtransplantation och att hans pappa sannolikt skulle vara donatorn.

Men kombinationen av att Dexter var så pass liten, vägde då mindre än 10 kg, och att pappans njure var större än hos en genomsnittlig vuxen man gjorde att kirurgerna var oroade att det potentiellt kunde försvåra transplantationen.

Vanligtvis när man beslutar om sådana här komplexa transplantationer hos barn är möjliga, skulle Dexter blivit sövd och kirurgen skulle i vissa fall behöva göra en invasiv kirurgisk utforskning för att kunna avgöra huruvida det är möjligt eller inte. Men i detta  banbrytande ingreppet har läkare på Guy's and St Thomas' scannat Mr Clark's njure och hans sons mage och 3d-printat två intrikata, patientspecifika modeller med hjälp av en multi-materialskrivare från Stratatys. Tack vare de 3D-printade modellerna har läkarna bättre kunnat avgöra hur njuren skulle passa i barnets buk, vilket ofta kan vara väldigt svårt att se på vanliga röntgenbilder.

3D-printad modell av Dexters buk bredvid pappans njure

I Dexters fall hade man även med de 3D-printade modellerna vid transplantationen för att kirurgerna skulle få en bättre översikt.

Mr. Pankaj Chandak, Transplant Registrator på Guy's and St Thomas, sa "Att kunna 3D-printa en modell av patientens anatomi i olika material, med de intrikata blodkärlen synliga inuti, gör att vi kan skilja på kritiska anatomiska relationer mellan olika strukturer. Flexibla material tillåter oss också att få en bättre känsla av de mjukare delarna, som organ, vid en simulering av den kirurgiska miljön."

"Den här tekniken har verkligen potential att förbättra och hjälpa oss i vårt beslutstagande, både under förberedande planering men också i operationssalen. Detta ökar säkerheten vid väldigt komplexa kirurgiska ingrepp och även vår patientvård." säger Mr. Chandak.

Emily Clark, Dexters mamma, säger "Efter transplantationen har Dexter kunnat äta riktig mat för första gången"

"Vi har alltid vetat att operationen skulle vara komplicerad men vetskapen om att kirurgerna hade kunnat planera transplantationen så noggrant, tack vare de 3D-printade modellerna med deras exakata anatomi, kändes betryggande."

"Vi hoppas att Dexters fall gör så att läkare, med hjälp av den allra senaste teknologin inom 3D-printing, också kan hjälpa andra patienter och deras familjer."