Volvo installerar 3D-printade skyddsplattor i Sydney Harbour för att främja marinbiologisk mångfald

Jens Fredriksson Webbnyheter Kommentera

Volvo installerade nyligen sin 3D-utskrivna "Living Seawall" i Sydney Harbour för att främja marinbiologisk mångfald. Ungefär hälften av Sydneys kust har omvandlats till konstgjorda sjöar under de senaste 200 åren på grund av ökad urbanisering, en process som har tagit bort stora delar av mangroveträsken tillsammans med allt havs- och kustliv som lever i de närliggande områdena. Det marina livet har en renande effekt på vattnet, eftersom många av organismerna livnär sig på toxiner, kemikalier och partiklar som är resultatet av mänsklig förorening.

Volvo har redan förbjudit engångsplaster på alla sina kontor, fabriker och evenemang och i år ska de också starta andra initiativ för att aktivt rengöra haven från plast och föroreningar.

"Vi har förlorat 50 procent av världens mangroveträsk, i ett försök att kompensera för detta har vi byggt upp olika sjöar kring Sydney Harbour. Vi försöker alltid att ompröva, uppfinna, omforma till det bättre. När det gäller omkonstruktion av unika områden finns det ingen bättre allierad än 3D-printing." Säger Nick Connor, VD för Volvo Cars Australia.

Projektet bygger på biomimik, där naturliga system simuleras, där varje kakelplatta innehåller den vävda strukturen av mangroverötter och en mer komplex struktur underifrån för att uppmuntra tillväxten av mikroorganismer. Kakelplattorna gjordes i en 3D-printad form med en blandning av cement och återvunnen plast. Lagren från 3D-utskriften är fortfarande synliga men det är faktiskt bra eftersom det ger en liknande textur på ytan som ostron, vilket är en av de filtrerande organismer som förväntas ta upp sig i plattorna. Den matchande ytan hjälper ostronen att växa på plattorna.

North Sydneys borgmästare Jilly Gibson påpekade: "Dessa nya livsmiljöplattor i våra hav har potential att hjälpa till att föryngra Sydney Harbour genom att få mer marint liv tillbaka i våra vatten." 3D-printing i detta fall sparade pengar samtidigt som det påskyndar innovation. Dessa kakelplattor var otroligt billiga att tillverka och installera men kan ha en stor inverkan på hälsan på Sydneys kustliv, och så småningom hela världens oceaner.

Alex Goad, industriell designer vid Reef Design Lab, sa: "Volvos 'Living Seawall' visar vad som kan göras. Living Seawall vänder en skadlig struktur till en marin livsmiljö och presenterar en unik möjlighet att undersöka vilka specifika konstruktioner och geometrier som är bäst att främja ekosystemen i våra hav. "Åtgärder för att föryngra världshaven med 3D-printing är lovande."